Lodě.cz on-line přístav pro plavby na sladkých i slaných vodách

Vaše plavby začínají u nás...
Úvod>Dutch Worldwide "Zeebrief" registration

Dutch Worldwide "Zeebrief" registration 

Nabízíme Holandskou registraci, která se nazývá "Zeebrief". Jedná se o top produkt mezi holandskými registracemi jachty, nabízí registraci pod vlajku Holandského království a formální státní příslušnost vaší jachty. Je vydávána Holandským ministerstvem dopravy jménem holandského krále.

Registrace "Zeebrief" vaší plachetnice nebo motorové jachty má následující parametry:

Je mezinárodně uznávána nautickými úřady a vládami
Je provedena pouze jedna vstupní (avšak ne technická) prohlídka jachty za účelem označení jachty
Nejsou prováděny žádné roční technické inspekce
Neplatí se žádné daně z jachty
Nejsou vyžadovány pravidelné roční technické protokoly u světlic a záchranných prostředků
Platnost registrace je neomezena
Bez limitu vzdálenosti od břehu
CE certifikát není pro registraci vyžadován
Není vyžadováno potvrzení o zaplacení DPH
Je výhodná při přeregistraci lodí z Euro ICP Light registrace nebo belgické registrace
Dostupná i pro klienty z nečlenských zemí EU v kombinaci se společností se sídlem v EU
Při registraci je vyžadováno pojištění odpovědnosti

Doklady potřebné k registraci:
- Ověřená kopie vašeho pasu nebo občanského průkazu
- Kupní smlouva
V případě, že jachta byla již dříve registrována, je zapotřebí dodat ještě potvrzení o zrušení této registrace.

Jak registrace probíhá?
Na základě žádosti a dodaných dokladů holandský rejstřík pošle na loď inspektora, aby ji označil. Cena za tuto inspekci není součástí ceny za registraci a je účtována zvlášť na základě ceny účtované holandským rejstříkem. Přibližná cena se pohybuje od 750,- do 1000,- EUR pro lodě kotvící v EU. Jedná se o jednorázový náklad!. Nejedná se o technickou prohlídku. Může být provedena jak na suchu tak i ve vodě. Standardně celá registrace trvá 4 týdny.

 

Cena za registraci "Zeebrief" obsahuje:
- Mezinárodní Holandskou registraci vaší jachty
- Certifikát holandské příslušnosti jachty vydaný ministerstvem dopravy
Registraci vaší jachty v Holandském lodním rejstříku
Vystavení Holandského Rejstříkového listu ("zeebrief")
Vystavení Holanského tonnage certifikátu ("meetbrief") pro plavidla do 24 metrů (pro plavidla nad 24 metrů musíte dodat tonnage certifikát od autorizované osoby sami)
- Včetně úředních poplatků
- Včetně holandských daní
- 1 rok platnou holandskou adresu a zastoupení pro vaší jachtu
- Administraci
- Zaslání dokumentů kurýrem (overnight)

Cena za tyto služby je 1750,-EUR bez DPH a nezahrnuje výše zmíněnou jednorázovou prohlídku. Za každý další rok účtujeme 350,-EUR bez DPH za služby spojené s poskytnutím adresy, administraci a zastoupení na holandských úřadech. Cena je včetně všech poplatků.

Součástí registrace může být i zařízení přidělení licence AIS a MMSI vaší jachtě včetně ATIS a MMSI čísla a volacího znaku. Přidělení mezinárodního čísla Maritime Mobile Service Identity (MMSI). To můžeme vyřídit obvykle za dva pracovní dny. Cena za tuto službu 250,-EUR bez DPH + jednorázová daň za udělení licence ve výši 60,-EUR. Můžeme rovněž nabídnout označení lodě pomocí mikroteček (microdots). Ty zajišťují, že vaše jachta může být okamžitě identifikována kdekoli na světě.

Co jsou mikrotečky?
K ochraně vaší jachty v co nejúčinnějším rozsahu, sledování zloděje a k rychlému navrácení jachty skutečnému majiteli, používáme na vaší plachetnici nebo motorové jachtě mikrotečky.
Mikrotečky jsou drobné mikroskopické disky, které zahrnují unikátní identifikační číslo.
Použitím ve spreji, tisíce těchto disků, spolu ve spojení s průhledným lepidlem, jsou aplikovány na obvyklé a zloděje lákající části plavidla.
Mikrotečky jsou vodě a teplu odolné a mohou být použity vně i uvnitř plavidla. Vrstva lepidla obsahující mikrotečky je téměř neviditelná pouhým okem. Pouze autorizovaná osoba, jako je přístavní policie, může přečíst kód použitím speciálního zařízení.

Proč jsou mikrotečky tak účinné?
Je nemožné odstranit všechny aplikované mikrotečky nebo změnit unikátní kód. Pouze jedna mikrotečka postačí k identifikaci majitele odcizeného plavidla registrovaného v Holandském rejstříku.
Mikrotečky mají garantovanou životnost 20 let od doby jejich aplikování. Mikrotečky jsou tudíž lepší ochranou než pouhé rejstříkové označení, které může být odstraněno nebo poškozeno.
Pojišťovací společnosti obvykle nabízejí slevu na pojistném, pokud jsou mikrotečky aplikovány.
Cena za aplikaci mikroteček je 400,-EUR.

 

Přestože Holandské zákonodárství uvádí, že "občané mimo EU" se nemohou ucházet o Holandský rejstříkový list ("Nederlandse Zeebrief"), existuje osvědčené řešení i pro rezidenty ze zemí mimo EU. 

Sailing yacht

Prosím pošlete mi nezávaznou nabídku